Wednesday, 19 October 2011

Contoh RPH


( RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
DAN REFLEKSI PEMBELAJARAN )

Nama     : Siti Jamilah Binti Abu Hassan
No. K/P  : 820423-08-5274
Kelas      : Pendidikan Khas (Waja)                      Tarikh : 06/10/2011
Hari         :       Khamis                                             Masa : 8.30 – 9.30 pagi
Mata pelajaran : Bahasa Melayu
Penggabungjalinan Isi Kandungan : Pendidikan Seni, Muzik, Pendidikan Jasmani
Penyerapan Nilai : Kerjasama, tanggungjawab, patuh arahan, rajin
Unsur-unsur Terapi : Terapi pertuturan, terapi motor kasar dan halus, terapi   muzik,  
   terapi pergerakan kreatif, terapi seni
KBKK    : Mengaitkan, menyusun maklumat, mengecamNama Murid

1.    Mohamad Hasrul Adam
2.    Nor Anisah
3.    Mohamad Ridzuan
4.    Muhammad Haikal
5.    Iskandar
6.    Mohammad Fadhil


Tajuk

4. Membaca


Kemahiran

4.1.3   Suku kata kvkv


Bahan Sumber

Komputer riba, video lagu, kad suku kata bergambar kvkv kad suku kata, 
papan selit


Pengetahuan Sedia Ada


1.  Murid kenal dan boleh menyebut dan membunyikan huruf vokal dan 
konsonan.

Hasil pengajaran dan pembelajaran:

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:

1.  Murid dapat mengeja dan membatangkan huruf konsonan dan vokal 
suku kata kvkv dengan betul..

2.  Murid dapat menyelesaikan 80% soalan yang diberikan dengan betul.
Set induksi
(3 minit)

Kotak misteri
1.   Guru memegang kotak misteri kemudian guru menyuruh murid 
meneka isi kandungan kotak tersebut.
2.   Guru beri klu apakah isi kandungan kotak tersebut.
3.   Murid meneka dan member respon terhadap guru.
4.   Guru beri peneguhan atas jawapan.
Langkah 1
(5  minit)

Interaksi Pengajaran

1.  Guru menunjukkan kad cantuman suku kata kv.

2.  Guru mengeja dan membatangkan suku kata kvkv.

3.  Murid mengikut guru mengeja dan membatangkan suku kata kvkv bersama-sama guru.

4.  Murid mengulangi aktiviti mengeja dan membatangkan suku kata kvkv beberapa kaliLangkah 2
(8 minit)

Aktiviti Bertulis

1.  Guru memberikan murid lembaran kerja.

2.  Murid perlu mewarna suku kata kv akhiran yang betul dalam lembaran kerja3.     Murid mengisi tempat kosong dengan menulis sukukata kvkv berdasarkan gambar


Langkah 3
( 6 minit)

Aktiviti Pengukuhan

1.  Guru memberikan murid kad suku kata kvkv.

2.  Guru meletakkan kad gambar pada papan selit berserta kad suku kata kv akhiran.

3.  Guru mengarahkan murid menyelitkan kad suku kata kv kv awalan pada 
papan selit tersebut.

4.  Guru mengarahkan murid membaca perkataan tersebut.

5.  Guru membimbing murid melaksanakan aktiviti.


Langkah 4
( 5 minit )


1.  Guru menyelerakkan kad bergambar sukukata kvkv di atas meja.
2.  Guru minta murid pilih setiap seorang satu kad bergambar.
3.  Murid diminta mengeja dan membunyikan sukukata tersebut.Kemudian tulis
 di atas papan tulis.
4.  Aktiviti melibatkan semua murid.Penutup
( 3 minit )


1.    Guru menayangkan murid video lagu sukukata

2.  Murid dan guru menyanyi lagu bersama mengikut video yang dipaparkan.

3.  Guru memberikan token pada murid atas daya usaha yang dilakukannya 
sepanjang pengajaran dan pembelajaran


0 comments:

Post a Comment